Bestuur en contactpersonen

atb De Natuurvrienden vzw Afdeling Kapellen

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter

ROOVERS Willy
Antoon Van Dyckstraat 16, 2627 SCHELLE
Tel. 03 289 37 22

Secretaris

JOOSSENS Jos
Pannenhoefdreef 97, 2950 KAPELLEN
Tel. 03 665 30 59

Penningmeester

KOEKEN Linda
Frans De Peuterstraat 30, 2950 KAPELLEN
GSM 0475 73 41 25

Bestuursleden :

VINCK Anita
Antoon Van Dyckstraat 16, 2627 SCHELLE
BOECKX Ludo
Klein Heiken 45, 2950 KAPELLEN
Tel. 03 664 48 75
VAN WESEMAEL Grietje
Molenweg 16 GLVL, 2940 HOEVENEN
Tel. +32 486 80 64 10

Webmaster en Covid-Coördinator:

SMITS Lucy
Krekelberg 54, 2940 HOEVENEN
Tel. 03 664 75 64

U kunt een e-mail sturen door op de onderstreepte naam te klikken.


Intern reglement

Doel Promoten van wandelen in de vrije natuur, bevorderen van sociale contacten. Georganiseerde educatieve groepswandelingen. Mensen verenigen met een passie voor wandelen. Frequentie 1 /maand een dagwandeling, 1ste zaterdag van de maand. 1 / maand een halve dagwandeling, 3de zaterdag van de maand. Bijwonen/deelnemen overkoepelende activiteiten, naargelang het aanbod. Korte plaatselijke wandelingen tijdens de week, 1/maand, naargelang de vraag. 1/per jaar (mid)wandelweek. 1/jaar wandelweekend. Er zijn geen vakantieregelingen. De activiteiten worden verdergezet. Verplaatsingen met openbaar vervoer of carpooling. Lidmaatschap Iedereen kan lid worden. Het lidgeld is afhankelijk naargelang de verzekering die wordt afgesloten. Lidgeld - Tarieven 2021 Verzekering Hoofdlid volw. Bijlid volw. & senior Hoofdlid senior Hoofdlid junior Bijlid junior Vanaf 2e junior bijlid 18-64 j vanaf 18 j vanaf 65 j 0 - 17 j 0 - 17 j 0 - 17 j BASIS wandelen en fietsen 37 18 27 20 12,5 0 OUTDOOR = basis + €12 49 30 39 32 24,5 12 BERGSPORT & OUTDOOR = basis + €19 56 37 46 39 31,5 19 WINTERSPORT, BERGSPORT, OUTDOOR= basis + €30 67 48 57 50 42,5 30 junior 0-17 jaar = geboortejaren 2003-2020 volwassenen 18-64 jaar = geboortejaren 1956-2002 senior vanaf 65 jaar = geboortejaar 1910-1955 Je kan bij je ziekenfonds tussenkomst krijgen. Het aanvraagformulier krijg je samen met je lidkaart. Gedifferentiëerd lidgeld: Tarieven met basisverzekering (wandelen en fietsen): Individueel lid volwassene € 37 Individueel lid junior € 12 Bijlid volwassene € 18 Individuele 65-plusser € 27 Bijlid 65-plusser € 18 Tarief Outdoor is + 12 euro Rechten en voordelen: - Korting in Natuurvriendenhuizen wereldwijd. - Korting bij de Vlaamse Jeugdherbergen. - Ongevallenverzekering tijdens recreatief sporten, wandelen, fietsen en jogging. Tevens ook geldig bij individueel sporten. - Korting in verschillende Outdoorwinkels. - Korting bij Blue Bike, Natuurvrienden krijgen bij het registreren van hun Blue-Bike abonnement, 2 ritten gratis - Al onze eigen georganiseerde wandelingen zijn gratis - Abonnement op tijdschrift Wereldvenster(maandelijks) en De Natuurvriend (4x per jaar). - Maandelijks ontvang je de gratis nieuwsbrief op je mailadres met het laatste nieuws van De Natuurvrienden, wedstrijden en online voordelen. - Tussenkomst vervoer, drankje bij sommige activiteiten, bezoek museum of tentoonstelling, gidsen, e.a. Plichten: Verantwoordelijk gedrag bij de activiteiten en bij de werking van de vereniging. Bestuursleden Het bestuur houdt toezicht op het gebruik van de zalen, de goede werking en de activiteiten. Procedure tot toetreding bij het bestuur Het bestuur vraagt een maand voor de algemene vergadering wie zich kandidaat wil stellen. De kandidaat dient minstens 1 jaar lid te zijn van de vereniging. De kandidaat stelt schriftelijk het verzoek en bezorgt dit aan de voorzitter. Bestuur beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan is. Op de algemene vergadering wordt de goedkeuring van de lijst met (nieuwe) leden gevraagd. Procedure uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid. Bij een gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. Bevoegdheden van het bestuur Voorzitter: agenda vergaderingen Penningmeester: financieel verslag, inschrijvingslijsten, lidgelden Secretaris: huur lokalen, plannen vergaderdata , administratie , ledenbestand, verslag vergadering en activiteiten, contact met Natuurvrienden nationaal, contact sportraad en leden. Bestuursleden: Vinck Anita: willy.roovers@pandora.be Boeckx Ludo: boeckx.pichal@telenet.be Smits Lucy: info@natuurvriendenkapellen.be      + website Bestuursvergadering 4/jaar , algemene vergadering 1/jaar Lokalen Geen eigen lokalen. Lokalen worden steeds gehuurd . Wijziging interne reglement Wijzigingen voor het reglement kunnen schriftelijk ingediend worden en worden besproken op de bestuursvergadering. De voorzitter heeft de eindbeslissing. Feedback is steeds mogelijk.
Home
Bestuur
Activiteiten
Lid worden
Foto's
Verslagen
Links

webmaster